- A + A
Haber Galerisi
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-04 (TRA2/19/KÖA04)
Serhat Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Prpgramı-04 Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 28 Aralık 2018 tarihi itibari ile 2018 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA Kars Merkez Hizmet Binası, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Yatırım Destek Ofisleri ile Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.
28.12.2018 11:36:00

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04’ün amacı; kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL’dir.

 

 

PROGRAMIN KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-04

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TRA2/19/KÖA04

PROGRAMIN AMACI

Kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1:Kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesi/iyileştirilmesine, yaşam standartlarının artırılmasına ve istihdam edilebilirliklerini artıracak mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler

 
Öncelik 2:Bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak fiziki ve teknik altyapı projeleri

PROGRAMIN BÜTÇESİ

25.000.000 TL

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari tutar: 250.000 TL

Azami tutar: 1.500.000 TL

 

Asgari Destek Oranı  %25 – Azami Destek Oranı  %75

AZAMİ PROJE SÜRESİ

                                        24 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

  • Valilikler
  • Kaymakamlıklar
  • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
  • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
  • Üniversiteler
  • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, Köyler)
  • 5355 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri  (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.) 
  • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

SON BAŞVURU TARİHİ

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 08/03/2019, Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 15/03/2019, Saat: 17:00