- A + A
Haber Galerisi
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (TRA2/19/TURDES)
Serhat Kalkınma Ajansı, Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 28 Aralık 2018 tarihi itibari ile 2018 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA Kars Merkez Hizmet Binası, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Yatırım Destek Ofisleri ile Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.
28.12.2018 11:24:00

Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın amacı; kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 8.000.000 (sekiz milyon) TL’dir.  

 

 

PROGRAMIN KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

TURİZM YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TRA2-19-TURDES

PROGRAMIN AMACI

Kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılması.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Alternatif ve tüm yıla yayılan turizm faaliyetleriyle yüksek standartlarda hizmet veren tesislerin sayısının artırılması ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi/geliştirilmesi

Öncelik 2:Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların turizme kazandırılması

Öncelik 3:Bölgeye özgü yerel ürünlerin turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler

PROGRAMIN BÜTÇESİ

8.000.000 TL

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 600.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50'sinden fazla olamaz.

PROJE SÜRESİ

Asgari 6 ay, Azami 15 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

SON BAŞVURU TARİHİ

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 08/03/2019, Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 15/03/2019, Saat: 17:00

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız