- A + A
Haber Galerisi
ERTUĞRUL ALİBEYOĞLU HOTEL KAFKASYA MAL VE YAPIM İŞİ ALIMI İHALE İLANI
ERTUĞRUL ALİBEYOĞLU HOTEL KAFKASYA, SERHAT KALKINMA AJANSI 2019 yılı Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kars’ta “KAFKASYA OTEL BUTİK OTEL KONSEPTİNİ MODERN TURİZM ANLAYIŞINA UYGUN YENİLİYOR; KARS TURİZMİ CANLANIYOR” için Mal ve Yapım işi Alımı ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır.
20.11.2019 17:43:31

Lot -1: Otel Makine-Ekipman ve Tefrişatı Mal Alımı

Lot 2 : Otel Binası Yapım işi

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ortakapı mah. Faikbey cad. Otel Kafkasya 134/101 Merkez/KARS adresinden veya www.serka.gov.tr  internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 11.12.2019, saat 13.00

Teslimat Bilgileri:

İrtibat Kişisi: ERTUĞRUL ALİBEYOĞLU

Elektronik posta adresi: e.alibeyoglu@yahoo.com

Telefon Numarası: 0474-223-3600

Adres: Ortakapı mah. Faikbey cad. Otel kafkasya 134/101 Merkez/KARS

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.serka.gov.tr internet adresi yayınlanacaktır.

Teklifler,11.12.2019 tarihinde, saat 14:00’da ve Ortakapı mah. Faikbey cad. Otel Kafkasya 134/101 Merkez/KARS adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.