- A + A
Haber Galerisi
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İHALE İPTAL İLANI
Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşi Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları 27. maddesi gereğince iptal edilmiştir.
26.03.2021 17:29:34

a) Adresi                               : Ortakapı Mahallesi - Atatürk Caddesi,  No:117 Kars
b) Telefon ve Faks Numarası   : 0474 212 5200 / 0474 212 5204
c) Elektronik Posta Adresi  : info@serka.gov.tr 

d) İptal Nedeni                     : Ajansımızın 25.03.2021 Perşembe günü saat 14:30’da yaptığı Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşi ihale komisyonu kararı üzerine ‘’Ajans, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir’’ hükmüne dayanarak ihalenin, komisyon kararı doğrultusunda ihale yetkilisince iptaline ve ilgili işin satın alma esas ve usulleri kapsamında temini için en kısa sürede tekrar ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                                        Serhat Kalkınma Ajansı

                                                                                              Genel Sekreterliği