- A + A
Haber Galerisi
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İHALE İPTAL İLANI
T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Şoförsüz Hizmet Aracı Kiralama İşi 5 (Adet) Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları 27. maddesi gereğince iptal edilmiştir.
07.12.2022 14:25:47

a) Adresi                                   : Ortakapı Mahallesi - Atatürk Caddesi,  No:69 Kars
b) Telefon ve Faks Numarası   : 0474 212 5200 / 0474 212 5204
c) Elektronik Posta Adresi       : info@serka.gov.tr 

d) İptal Nedeni                          : Ajansımızın 29.11.2022 Salı günü saat 14:30’da yaptığı Şoförsüz Hizmet Aracı Kiralama İşi 5 (Adet) ihale komisyonu kararı üzerine ‘’Ajans, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir’’ hükmüne dayanarak ihalenin, komisyon kararı doğrultusunda ihale yetkilisince iptaline ve ilgili işin satın alma esas ve usulleri kapsamında temini için en kısa sürede tekrar ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                                        Serhat Kalkınma Ajansı

                                                                                              Genel Sekreterliği

 

 

 

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız