- A + A
Haber Galerisi
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İHALE SONUCU İLANI
07.05.2021 16:33:20

İhale Kayıt Numarası

: SA.2021-018

  1. İhale Konusu İşin

     a)  Adı

:Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşi

     b) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Adet Hizmet Alım İşi

     c) Yapılacağı yer

:Teknik Şartnamede belirtilen noktalarda yapılacak.

(Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı ile Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresindeki tarihi yapılar, Meteor Çukuru, Buz Mağarası, Nuh’un Gemisi İzi, Balık Gölü, Ağrı Meya Antik Kenti (Günbuldu Mağaraları), Diyadin Kaplıcaları ve Kanyonunun oluşturduğu alanı)

  1. Sözleşme Bedelinin

 

  1. Karşılanacağı Kaynak

:Serhat Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Bütçesi

  1. Karşılanacağı Kaynağın Miktarı

:900.000,00-TL + KDV

       Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşi alımı işi için toplam 2 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alım ve ihale Usul ve Esasları’nın 10. maddesi gereğince Herkese Açık İhale Usulü ile 15/04/2021 tarihinde 900.000,00-TL + KDV bedelle Weglobal Danışmanlık Anonim Şirketi’ne ihale edilmiştir.

       Kamuoyuna saygıyla duyurulur.