- A + A
Genel Sekreterlik

Ajans Genel Sekreterlik makamına  Program Yönetimi Birim Başkanı Sayın Oktay GÜVEN vekalet etmektedir.