Ağrı
- A + A

Enerji
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Ağrı

Biyogaz Üretim Tesisi

İlde yapılacak biyogaz yatırımları için herhangi bir Pazar sorunu yoktur. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda belirtildiği gibi tesiste üretilen elektriğin kendi kullanımları dışında 13,3 (ABD Doları cent/kWh) devlete satım garantisinin olması Pazar olanaklarından birisidir.

İlde yaklaşık 352 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Buna karşın hayvan kümelenmesinin olmayışı biyogaz yatırımları için hammadde teminini zorlaştıracak bir unsur olarak gözükse de yakın gelecekte yapılması planlanan Modern Besi Merkezi bu sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Benzer şekilde büyükbaş hayvan varlığı açısından potansiyele sahip merkez köylerde çiftçiler bir araya getirilerek biyogaz üretimi için hammadde temini yaratılabilir.

Hayvan dışkısından daha yüksek miktarda metan gazı sağlayan mısır silajının yetiştiği ve yetişebileceği alanların varlığının hammadde temininde kullanılabileceği düşünülmektedir. 2017 yılı verilerine göre 5.010 dekar alanda 24.571 ton mısırlık silaj üretimi yapılmış olup söz konusu üretim rakamlarının artması beklenmektedir.

Biyogaz santrallerinde yaklaşık olarak %90 su %10 hayvan ve bitki gübre/artıkları kullanılmaktadır. Bu sebeple tesisin sürekli ihtiyaç duyduğu suya yakınlık önem arz etmektedir.

Ağrı ovası düz yapısıyla inşaat masraflarını azaltıcı avantajlara sahiptir. Yatırım için müsait alanların kiralandığı bilinmektedir. Buna ek olarak kullanılmayan şahıs arazilerinin maliyetleri diğer şehirlere kıyasla oldukça düşüktür.

İlde köylüler besledikleri hayvanların dışkılarını biriktirerek kışın yakacak olarak yakmaktadır. Bu şekilde elde edilen ısı enerjisi biyogazın yakılmasıyla elde edilen enerjinin yalnızca %10’udur. Ayrıca bu durum oldukça sağlıksız bir ortam oluşturmaktadır.

Yatırım kapsamda bazı devlet destekleri mevcuttur. Mısır silajı için ekim ve mazot desteği verilmektedir. Devletin tesiste üretilen elektriği alma garantisi vermesi önemli bir özendirici etmendir.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız