Sanayi
- A + A

Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, endüstri.
Ham maddeleri, yapılmış madde haline getirmek için gerçekleştirilen üretim ve bu üretimde kullanılan araçların tümüne verilen addır. Sanayi, müteşebbis tarafından kâr elde etmek amacıyla kurulan mal ve hizmet üretimidir.

Coğrafya Terimi Olarak Sanayi:
Endüstri. Bir ve birden fazla ham maddeyi çeşitli yollardan işleyerek işlenmiş madde haline dönüştürme yöntem ve araçlarının tamamıdır. Bir başka deyişle; ham maddenin işlenerek kullanıma hazır hâle getirilmesini kapsayan faaliyetlerin tümü.

Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Sanayi:
Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını ortaya çıkarmak için kullanılan yöntemler ve araçlar bütünü, endüstri.

İnşaat Terimi Olarak Sanayi:
Ham maddeleri yapılmış eşya haline getiren iş ve etkinliğin bütünü, uran, endüstri.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız