Ağrı Bilim ve Spor Merkezi
- A + A

SERHAT KALKINMA AJANSI PROJE ÖNERİ FORMU

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Projenin Adı: Ağrı Bilim ve Spor Merkezi

Uygulama Alanı: Ağrı – Merkez

Proje Amacı: İlde yaşayan çocuk ve gençlerin bilim, teknoloji ve spora yönelik ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak, örgün eğitim dışında kalan zamanlarında sosyal hayata katılımlarını sağlayacak entegre bir tesis inşa etmek

Projenin Hedefleri:

  1. Ağrı iline modern bir bilim, teknoloji ve spor tesisinin kazandırılması,
  2. İldeki çocuk ve gençlerin bilimsel yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak bilim atölyesinin kurulması,
  3. Öğrencilerin başta robotik ve kodlama olmak üzere bilişim teknolojileri ve yazılım alanlarında eğitim seviyelerinin geliştirilerek yerli ürün üretimlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanması,
  4. Çocuk ve gençlerin sosyalleşmesini sağlayacak sportif etkinlikler için altyapının iyileştirilmesi,

1. Ağrı, sahip olduğu genç nüfus ile önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu nedenle gençlerin sosyal ve ekonomik yaşama dâhil edilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

2. Ülkemizin genç nüfus oranı Avrupa ülkelerine göre daha yüksek olmasına rağmen çok az sayıda olimpiyat sporcusu yetişmektedir. Bu sorun tesis ve eğitmen yatırımlarıyla azaltılabilir. Benzer şekilde öğrencilerin teknolojik yenilikleri zamanında yakalayarak bilim ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmalarını sağlayacak atölye, merkez vb. çalışma alanlarının yeterli sayıda ve nitelikle olması da önem arz etmektedir.

3. Bilim ve spor alanında nitelikli donatı alanlarının olmaması ildeki potansiyelin kullanılmasını engellemektedir. Söz konusu proje ile bilim, kültür, sanat ve sosyal alanlarda gençlere kaliteli hizmetin sunulması, kentsel yasam kalitesinin artırılması, hedef grup olan gençlere yönelik yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilerek il dışına göçün engellenmesi ile sosyal sorunların çözümüne ve ekonomik kaynaklar üzerine olumlu katkılar sağlanması hedeflenmektedir.

1. Bilim ve Spor Merkezi yazılım, robotik kodlama, atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği kısım ile sportif faaliyetler kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

2. Mümkünse atıl durumunda bulunan kamu binalarından birisi söz konusu merkezdeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesine imkân verecek şekilde yeniden dizayn edilecektir.

3. Gençlerin spor becerilerinin ve kodlama/yazılım yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli olan tefrişat temin edilecektir.

Tahmini proje süresi: 1 yıl

Yaklaşık Bütçe: 4.000.000 TL

Performans Göstergeleri:

1. Tesisi kullanan genç sayısı

2. Tesis ile üretilen yenilikçi proje sayısı

3. İldeki sporcu sayısındaki artış

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız