Hünerli Eller Çarşısı
- A + A

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Projenin Adı:

Hünerli Eller Çarşısı

Uygulama Alanı: Merkez/AĞRI

Proje Amacı:

Ağrı’ya gelen yerli ve yabancı turistlere ve İl halkına yöresel ürünlerin satılabileceği alanlar oluşturmak

Projenin Hedefleri:

  1. İl ekonomisinin canlandırılması, üretici tüketici güven ağının sağlanması ve turizm gelirlerinin artırılması

  1. Başta Ağrı olmak üzere civar illerin yöresel ürünlerinin sergileneceği alanlar oluşturmak,

  1. İlin ulusal/uluslararası tanınırlığına katkıda bulunmak,

  1. Bölgede yöresel ürünlerin katma değer yaratacak şekilde üretilmesi, pazarlanması, satılması ve tanıtılmasını sağlamak,

  1. İlde kadınların ürettikleri yöresel ürünlerin satılabileceği butik işletmelerin kurulmasını sağlamak.

Ağrı Merkez’de kadınların ürettikleri ürünleri sergileyip satabilecekleri bir pazar bulunmamaktadır. Dolayısıyla ilin yöresel ürün potansiyelinin ortaya konulmasında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satacakları çarşı bu sorunun çözülmesi düşünülmektedir. Yapılacak olan çarşı ile TRA2 Bölgesi illeri (Ağrı Balı, Ağrı Çeçil Peyniri, Sarıkamış Obsidyen taşı, Damal bebeği, Kağızman elması vb.) ve civar illerinin yöresel ürünlerinin teşhir ve satışına imkân sağlanacaktır

  1. Bölge mimarisine uygun çarşının inşa edilmesi

  1. Çarşı çevresinde aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının yapılması

  1. Çarşıda yer alan işletmelerin özel sektöre kiralanması

Tahmini proje süresi: 1 yıl

Yaklaşık Bütçe: 2. 500.000 TL

Performans Göstergeleri:

1.Yıllık ziyaretçi sayısı

2. Elde edilen gelir miktarı

3. Açılan işletme sayısı

4.Gerçekleşen istihdam

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız