- A + A
Haber Galerisi
2020 YILI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI
T.C Serhat Kalkınma Ajansı, 2020 yılı proje teklif çağrısı kapsamında 07.07.2020 tarihinde kamuoyuna ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06 (TRA2/20/KÖA-06) için sunulacak proje başvurularını teknik ve mali açıdan değerlendirmek üzere Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirecektir.
05.08.2020 11:00:00

Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerin https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden erişebilecekleri KAYS’a “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları gerekmektedir. KAYS ortak havuzda kayıtlı olan, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip adaylar arasından uzmanlık alanına, teklif çağrısının konusu ve öncelik alanlarının içeriği ile uyumuna göre belirleyerek bağımsız değerlendiricileri görevlendirecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.