- A + A
Haber Galerisi
2022 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI
14.12.2021 16:02:22

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP’in) hedefi uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler uygun başvuru sahibidir.

 

Program Öncelikleri:

Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik-3: Sosyal İçerme

Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Program kapsamında sunulan projelerin bütçesinin asgari 1 milyon TL olması gerekmektedir.

Program kapsamında 14 Ocak 2022 tarihi saat 18.00’a kadar hazırlanan ön başvuru formları  KarsYatirimDestekOfisi@serka.gov.tr mail adresine gönderilmelidir. Serhat Kalkınma Ajansı’na mail ortamından sunmuş olduğunuz ön başvurular, program kapsamında fikirlerinizin alınması amacını taşımaktadır. Fikirleriniz, proje havuzu kapsamında değerlendirilecek olup Ajans Değerlendirme Komisyonu tarafından oluşturulan kısa liste ile 2022 yılı SOGEP başvurularının hazırlanması aşamasında yeniden görüşülecek, hazırlanmasına destek olunan başvurular Değerlendirme Komitesince değerlendirilecektir. Daha sonraki süreçte Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden 4’er adet proje seçilerek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden nihai başvurular alınacak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır.

Projenizi hazırlarken ekte verilen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Usul Esasları’na riayet edilmesi gerekmektedir. Aklınıza takılan her hususta ve proje kurgunuzu oluşturma noktasında yardıma ihtiyaç duyduğunuzda  0 (474) 212 52 00 numarası üzerinden ajans personelleri ile iletişim kurabilirsiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız