- A + A
Haber Galerisi
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
20.03.2020 14:04:51

Serhat Kalkınma Ajansı, 2020 yılı Teknik Destek Programı 2. Dönemi kapsamında proje başvurularının Ajansa sunulması amacıyla 02/03/2020 tarihi itibari ile ilana çıkmış, ilgili program kapsamında başvuruların alınması için son tarih olan 30 Nisan 2020’ye kadar başvuruları kabul edecektir. 14.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Teknik Destek Programı kapsamında kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin de başvuru sahibi olabileceği hüküm altına alınmıştır. Programla ilgili detaylı bilgiye program başvuru rehberinden ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.