Kırsal Alanlar
- A + A

Kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer kırsal mesleklerden sağlayan birey ve topluluklarn, insanca yaşam koşullarına kavuşturulmas için onlarda önce bu yönde bir gereksinme duygusu yaratmak, sonrada bu duygu yönünde çaba harcamalar için onlara maddi ve manevi açıdan tüm yardımların yaplmas ile demokratik yoldan bu toplulukların ekonomik, toplumsal, kültürel kalkınmalarını sağlama uğraşısıdır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız