Iğdır
- A + A

Gıda ve Tarım

Gıda - Tarım

Iğdır’ın başlıca geçim kaynağı tarım sektörüdür. Sektörün yapısına bakıldığında hububat, yem bitkileri, meyve-sebze üretimi ile hayvancılık ve arıcılık faaliyetleridir. Sektör nüfusun %45’ini içermesine rağmen katma değer açısından %25’ini oluşturmaktadır. Bu da tarım sektöründeki katma değerin düşük olduğunu göstermektedir. Son dönemde seracılık ve örtü altı üretimi ile kanatlı hayvancılık faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.

Yıl

2013

2014

2015

2016

2017

İşletme Sayısı

128

186

269

279

216

Bal Üretimi (ton)

117,244

225,004

282,000

217,872

168,850

Iğdır, Doğu Anadolu Bölgesinde mikro klima özelliği gösteren, çevresindeki illere göre yaklaşık 800 metre aşağıda bulunan ve verimli sulanabilir Sürmeli Ovasına sahip olan bir ildir. Bu özellikleri nedeniyle ilde meyve-sebze üretimi yaygındır. Başta elma olmak üzere kayısı, kavun, karpuz, domates gibi ürünler bölge illerine gönderilmektedir. Iğdır Kayısısı Türkiye çapında bilinir bir çeşit olup, yaş olarak Rusya’ya votka ve Rusların geleneksel tatlısı kompot yapımında kullanılmak üzere (genellikle) Trabzon üzerinden ihraç edilmektedir. Bununla birlikte tarım sektöründeki altyapı sorunları da üretimde verimliliği doğrudan etkilemektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılı Ekim ayında ilan edilen havza bazlı ürün destekleme programı çerçevesinde Iğdır’da buğday, arpa, yem bitkileri, mısır (dane), kuru fasulye ve pamuk (kütlü) üretimi destekleme kapsamında yer almıştır. Yaklaşık 30 yıldır üretimi yapılmayan pamuğun Iğdır Ovasında tekrar yetiştirilmesi ve bu çerçevede ilde çırçır tesislerinin kurulması beklenmektedir.

Yıl

Bölge Kodu

Bitkisel üretim değeri (1000 TL)

Canlı hayvanlar değeri (1000 TL)

Hayvansal ürünler değeri (1000 TL)

Kişi başına bitkisel üretim değeri (TL)

Kişi başına canlı hayvanlar değeri (TL)

Kişi başına hayvansal ürünler değeri (TL)

2017

Iğdır

264.751

1.561.026

281.626

1.359

8.015

1.446

2017

TRA2

671.090

8.332.042

1.835.719

601

7.467

1.645

SERKA tarafından yapılan Iğdır ili uygun yatırım alanları çalışmasından elde edilen sonuçlara göre tarım sektöründe yatırım yapılabilecek uygun faaliyet alanları;

  1. Silajlık Mısır ve Yonca Yetiştiriciliği
  2. Bodur Meyve Fidanı Yetiştiriciliği
  3. Kaba Yem Üretimi
  4. Seracılık ve Süs Bitkileri
  5. Tohumculuk
  6. Arıcılık olarak belirlenmiştir.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız