Açık Destek Programları
- A + A

2019 Yılı için açık destek programı bulunmamaktadır, 2020 Yılı başında başvuruya açılacak programları buradan takip edebilirsiniz.

2022 Yılı Fizibilite Destek Programı
2022 Yılı Fizibilite Destek Programı

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri yararlanabilirler.

Başvurunun yapılabilmesi için eğer daha önceden kayıt olunmamış ise e-devlet entegrasyonu ile KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kaydolup giriş yapılması gerekmektedir. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Fizibilite Destek Programı için son başvuru tarihi KAYS üzerinden 25 Aralık 2022 saat 23.59’akadar yapılarak30 Aralık 2022saat 18.00’a kadar taahhütname teslimininyapılması gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki; Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesindesüreklibir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri son tarihi beklemeksizinistedikleri herhangi bir tarihteAjansa proje başvurusunda bulunabilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69

Merkez/Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

(ATSO) Binası Kat: 3

Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskân Sokak No: 41 Kat: 2

(Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Binası)

Merkez/Ardahan

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

Başvuru Rehberi ve Destekleyici Belgeler
İNDİR
Başvuru Rehberi
İNDİR
2022 Yılı Mali Destek Programları
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI GENÇ İSTİHDAMININ VE GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TRA2/23/GMDP)

Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen Genç İstihdamının ve Genç Girişimciliğinin Desteklenmesi Mali Destek Programı’nın amacı; gençlerin istihdamının artırılması ve kendi işlerini kurmalarının sağlanması ile Bölgenin önde gelen sektörlerinin canlandırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 7.000.000 (yedi milyon) TL’dir.

PROGRAMIN KÜNYESİ

Programın Adı

GENÇ İSTİHDAMININ VE GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (GMDP)

Program Referans No

TRA2/23/GMDP

Programın Amacı

Gençlerin istihdamının artırılması ve kendi işlerini kurmalarının sağlanması ile Bölgenin önde gelen sektörlerinin canlandırılması

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: 18-34 yaş aralığındaki gerçek kişilerin veya paylarının en az yarısı 18-34 yaş aralığında olan bir kişiye ait şirketlerin başvuru sahibi olduğu aşağıda belirtilen sektörlere yönelik projelerin desteklenmesi

Öncelik 2: Aşağıda belirtilen sektörlerdeki mevcut işletmelerin meslek okulu mezunu 18-34 yaş aralığında en az 1 kişiyi (talep edilen destek miktarına göre kademelendirilerek artırılacaktır) en az 1 yıl çalıştırması koşulu ile sunacağı projelerin desteklenmesi

Destek programı kapsamında sadece aşağıda belirtilen sektörlere yönelik projeler uygun projeler olarak kabul edilecektir ve bu sektörlerin dışında kalan projelere destek verilmeyecektir.

Bahsi geçen sektörler şunlardır: Restoran, kafe, otel, hediyelik eşya üretimi; oto bakım-onarım, kaynakçılık, mobilya imalatı, kimyasal ürünler imalatı, kozmetik ürünlerin imalatı, unlu mamuller üretimi (ekmek fırınları hariç), çağrı merkezleri, tekstil atölyelerine yönelik projeler

Programın Bütçesi

7.000.000 TL

Proje Bütçesi

Asgari Tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

Ajans Destek Oranı

% 25 - %50

Proje Süresi

Asgari 6, Azami 15 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • 18-34 yaş aralığındaki gerçek kişiler veya paylarının en az yarısı 18-34 yaş aralığında olan bir kişiye ait şirketler
 • Program önceliklerinde belirtilen sektörlerde hizmet veren mevcut işletmeler

Son Başvuru Tarihi

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 17/01/2023 Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 24/01/2023 Saat: 17:00

1Proje uygulama dönemi içinde 1 yıldan az olmamak üzere;

100.000,00-200.000,00 TL aralığında ise; 1 kişi istihdam edilecek

200.000,01-400.000,00 TL aralığında ise; 2 kişi istihdam edilecek

400.000,01-500.000,00 TL aralığında ise; 3 kişi istihdam edilecektir.

2022 yılı mali destek programları bilgilendirme toplantıları ve proje yazma eğitimleri takvimi için tıklayın ...

Başvuru Rehberi
İNDİR
gmdp-basvuru-rehberi-ekleri.doc
İNDİR
2022 Yılı GMDP Bilgilendirme Sunumu
İNDİR
KAYS Kullanıcı Kaydı Oluşturma İşlemleri
İNDİR
GMDP Sıkça Sorulan Sorular
İNDİR
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-07 (TRA2/23/KÖA07)

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen KÖA Mali Destek Programı-07’nin amacı;bölgenin önde gelen sektörleri olan turizm, tarım ve imalat sanayinin altyapısal eksikliklerinin giderilerek özel sektörün yatırım yapmasının sağlanması, başta gençler olmak üzere istihdam kapasitelerinin artırılması ve bu sayede Bölgedeki sosyoekonomik refahın artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 45.000.000 (kırk beş milyon) TL’dir.

PROGRAMIN KÜNYESİ

Programın Adı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-07

Program Referans No

TRA2/22/KÖA07

Program Genel Amacı

Bölgenin önde gelen sektörleri olan turizm, tarım ve imalat sanayinin altyapısal eksikliklerinin giderilerek özel sektörün yatırım yapmasının sağlanması, başta gençler olmak üzere istihdam kapasitelerinin artırılması ve bu sayede Bölgedeki sosyoekonomik refahın artırılmasıdır.

Program Öncelikler

Öncelik 1: Bölgedeki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve turistik destinasyonların altyapısının iyileştirilmesi,

Öncelik 2: Bölgeye ait yöresel, tarımsal ve hayvansal ürünler ile el sanatları ürünlerinin katma değerinin artırılması için bu sektörlerde üretim ve pazarlama altyapılarının iyileştirilmesi,

Öncelik 3: Gençlerin imalat sanayindeki istihdamının artırılması ve/veya mevcut kümelenmiş üretim bölgelerinin ortak kullanım altyapılarının iyileştirilmesi.

Programın Toplam Bütçesi

45.000.000 TL

Asgari ve Azami Destek Miktarı / Oranı

Asgari tutar: 250.000 TL Azami tutar: 4.000.000 TL

Asgari Destek Oranı %25 – Azami Destek Oranı %75

Azami Proje Süresi

24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 • Üniversiteler
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, Köyler)
 • 5355 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Son Başvuru Tarihi

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 17/01/2023Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 24/01/2022 Saat: 17:00

2022 yılı mali destek programları bilgilendirme toplantıları ve proje yazma eğitimleri takvimi için tıklayın ...

Başvuru Rehberi
İNDİR
Başvuru Rehberi Ekleri
İNDİR
2022 Yılı KÖA 07 Bilgilendirme Sunumu
İNDİR
KAYS Kullanıcı Kaydı Oluşturma İşlemleri
İNDİR
KÖA07 Sıkça Sorulan Sorular
İNDİR
2024 Yılı Teknik Destek Programı
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2024 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (Referans No: TRA2-24-TD02) ÇAĞRISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Serhat Kalkınma Ajansı, 2024 yılı Teknik Destek Programı 2. Dönemi kapsamında başvuruların Ajansa sunulması amacıyla 21.03.2024 tarihi itibari ile ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu Program hakkında detaylı bilgi, başvuru koşulları, ilgili belge ve dokümanların tamamı Ajans internet sitesinden temin edilebilir.

Teknik Destek (TD) Programının amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, birlik ve kooperatifler, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden tüzel kişiler yararlanabilirler.

Teknik Destek Programı 2. Dönemi için son başvuru tarihi 30 Nisan 2024 saat 23.59’dur.

Başvurunun yapılabilmesi için; e-devlet entegrasyonu ile KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) giriş yapılarak KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır.

Taahhütnamenin 30 Nisan 2024 saat 23.59’a kadar e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne 7 Mayıs 2024, Saat: 17.00’a kadar sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

(ATSO) Binası Kat: 3

Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskân Sokak No: 41 Kat: 2

(Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Binası)

Merkez/Ardahan

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2024 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
İNDİR
Destekleyici Belge Örnekleri
İNDİR
Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız